Så længe der er gejst, er der håb!

EN ARTIKEL OM LIVET, DØDEN OG PSYKOTERAPI


Så længe der er gejst, er der håb, og den glød, som er selve livets klangbund, er vi selv med til at skabe gennem vores forholdemåde. Èt af de vigtigste budskaber til os alle er, at vi kan rejse os igen fra det sted, hvor vi er faldet, og bruge vores lidelseserfaring som en transformationskanal, og siden som en redskabskasse til at kunne guide andre på deres rejse.

Læse hele artiklen her

Skriv et svar