Referat fra ordinær generalforsamling i Foreningen af Danske Psykoterapeuter, mandag den 14. marts 2016, kl. 16.00.
Generalforsamlingen afholdes hos Hypnoseskolen, Kastanie Alle 4, 2720 Vanløse.

Kirsa Dechlis bød velkommen og overlod ordet til Susanne Lybye, som fortalte os om “Den naturlige seksualitets udvikling” -tanker om menneskets naturlige seksuelle udvikling.

Pkt.1. Valg af dirigent og referent
Kirsa blev valgt som dirigent, Mette Schmidt-Kallesøe som referent.

Pkt.2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Talspersoner for de forskellige udvalg berettede om året, der gik (se årsberetning).

Pkt.3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Jannie Therkildsen forelagde regnskabet til godkendelse (se regnskab sidst i årsberetningen). Regnskabet blev godkendt.

Pkt.4. Behandling af forslag fra bestyrelsen

Vedtægtsændringer:
Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling desangående, for at afstemning. Det blev aftalt, at der dannes et udvalg, der arbejder på at udarbejde kriterier/regler for optagelse af overbygningsuddannelser. Vi stemte om vi i vedtægterne skal have tilføjet betalingsbetingelser, hvilket blev nedstemt, men det blev i stedet foreslået, at vi får rykkerprocedure med i vedtægterne.

Pkt.5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der var ligeledes ingen indkomne forslag fra medlemmerne, der skulle behandles på generalforsamlingen.

Pkt.6. Valg af formand
Kirsa Dechlis blev enstemmigt genvalgt.

Pkt.7. Valg til bestyrelsen.

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Mette Schmidt-Kallesøe
Jette Hastrup
Peter Jansberg
Bjarne Roursgaard
Jannie Therkildsen
Suppleant: Hjørdis Reher

Udvalg:
Diverse udvalg etableres efter generalforsamlingen.

Pkt.8. Valg til optagelsesudvalget.
Følgende medlemmer blev valgt til optagelsesudvalget:
Jette Hastrup
Peter Jansberg
Charlotte Kehlet Kristensen.

Pkt.9. Valg til etisk råd.
Etisk råd forblev intakt – dvs. med samme medlemmer som før generalforsamlingen:
Bent Niebling
Susanne Lybye
Birgith Broberg
Brian Carmohn Späth
Elsa Madsen (sekretær)

Pkt.10. Valg af bogholder + en suppleant.
Jannie Therkildsen blev valgt til bogholder.
Kirsa Dechlis blev suppleant.

Pkt.11. Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter Generalforsamlingen:
Godkendt af bestyrelsen d. XX. marts 2016