Cookies og privatlivspolitik

Sidst opdateret: 4.april 2019

Ejeroplysninger

Foreningen af Danske Psykoterapeuter
Email: info@fadp.dk

Cookies på fadp.dk

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Sådan sletter du eller blokerer for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan bruger vi cookies:
Her kan du se, hvordan vi bruger cookies på fadp.dk:

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger, når du fx er logget ind eller har tilmeldt dig et arrangement.

Vi bruger Google AdWords, som hjælper os med at måle effekten af den digitale annoncering.
Vi benytter Facebook-cookies til at målrette vores budskaber i forbindelse digital annoncering på Facebook.

Vi benytter cookies til at optimere søgningen under ”Find terapeut”, såfremt du giver sitet adgang til, at det må bruge din lokalitet.

fadp.dk benytter tjenester fra wordpress og wordpress plugins for vise dig online content og nyhedsbreve, og for at gøre det nemt at interagere med Facebook. Disse tredjeparter kan også lægge cookies på din computer, når du besøger fadp.dk

Personoplysninger

Videregivelse af personoplysninger:
Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at søge om medlemskab, registrere dig eller tilmelde dig et arrangement hos os. Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne, herunder serverhosting, systemvedligeholdelse, e-mail service, mv. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Foreningen af Danske Psykoterapeuter, ligesom vi løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Brug af personoplysninger:

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, medlemskab eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i et arrangement m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer og e-mail.

Nyhedsbreve:

I forbindelse med din indmeldelse registrerer vi dit navn og din e-mail til udsendelse af nyhedsbreve.

Kontakt vedr. personoplysninger:

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på e-mail: info@fadp.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger:

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger i vores medlemsdatabase slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder i vores medlemsdatabase efter brug, bortset fra etiksager og eksklusionssager, som opbevares i 5 år efter udtræden af foreningen.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.