Dine medlemsfordele

Via dit medlemskab støtter du vores fortsatte bestræbelser på at få en autorisationsordning, så vores titel er beskyttet. Indtil videre har FaDP opnået at give psykoterapeuter mulighed for at blive reg. psykoterapeuter. For klienter og branchen som helhed er det vigtigt, at ikke alle og enhver kan kalde sig psykoterapeut trods manglende erfaring, baggrund og viden om noget af det dyrebareste i os alle, nemlig psyken. FaDP’s REG-ordning er et kvalitetsstempel af den uddannelse, du har taget. Vi bestræber os desuden på at få vores fag anerkendt, så også vi kan få tilskud fra den offentlige sygesikring. Det ville gøre, at det i fremtiden kunne blive helt naturligt at benytte psykoterapeuter i både det offentlige og private erhvervsliv.

Det er en jungle at finde frem til en psykoterapeut med en fagligt velfunderet uddannelse. På FaDP’s website vil det være muligt for dine fremtidige klienter at finde dig, og at orientere sig om de forskellige psykoterapeuters områder eller specialer. Dine klienter kan desuden gøres bekendt med de etiske regler, du arbejder under som medlem af FaDP. Som reg.psykoterapeut signalerer du til din omverden, at du har taget en uddannelse, som lever op til de krav, der er stillet til registreret psykoterapeut, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen). Og at du efter endt uddannelse stadig sørger for at leve op til de krav, der stilles for at bevare dette medlemskabDette kan gøre, at klienter netop vælger dig, når de skal vælge psykoterapeut, da det giver en tryghed i en branche, der til tider kan virke uigennemskuelig.

Fællesskab gør stærk, og som medlem af FaDP deltager du i et bæredygtigt, aktivt og udviklende fællesskab, hvis hjerte banker for én og samme ting: Psykoterapien i al sin pragt med visioner for fremtidens psykoterapi. At have et fællesskab om et fælles interesseområde, kan øge synligheden. Jo flere, vi er i foreningen, jo bedre kan vi synliggøre behovet for psykoterapi. Jo flere medlemmer jo større indflydelse.

Medlemskabet giver dig muligheden for at engagere dig som frivillig i foreningens arbejde. Det fælles arbejde for en anerkendelse af branchen og psykoterapifaget sikrer vores fælles fremtid som psykoterapeuter.

Du har muligheden for selv at oprette aktiviteter, der er relevante for netværksdannelse og erfaringsudveksling.

Som studerende medlem kan du allerede som 1. og 2.-års studerende få et indblik i, hvad psykoterapeuter arbejder med igennem dit fællesskab i FaDP. Som 3.- og 4.-års studerende kan du blive valgt ind i bestyrelsen, og derigennem få stor indflydelse på FaDP’s arbejde.

Du er desuden altid velkommen til at komme med ideer til de forskellige udvalg i foreningen, så du kan være med til at gøre os endnu bedre. Sammen er vi faktisk løsningen.

Det kan føles ensomt at være psykoterapeut, derfor er det vores mål at støtte, inspirere og hjælpe hinanden. Vi kan gennem foreningen selv danne personlige og virtuelle netværk på tværs af psykoterapeutiske retninger.

Vi ønsker at ændre opfattelsen fra, at vi er konkurrenter, til at vi er kolleger – eller populært kaldet: konkolleger. Vi kan dele vores egne terapeutiske erfaringer. Alle medlemmer har gennemført mange forskellige former for terapi, før, under og efter deres uddannelse. Disse erfaringer kan vi dele med hinanden.

På Facebook har vi to grupper: FaDP-medlem for vores medlemmer Foreningen af Danske Psykoterapeuter, der er en åben gruppe for alle, der kunne have lyst til at følge med i, hvad der sker i foreningen og branchen.

Vi tager etik alvorligt! FaDP står klar til at hjælpe dig eller dine klienter. Med vores etik sætter vi fokus på de centrale værdier i det psykoterapeutiske arbejde. Det synliggør vores værdier, som er grundlaget for, hvordan vi som psykoterapeuter arbejder med andre mennesker. I vores Etiske råd kan du også få hjælp i forhold til etiske dilemmaer. Takket være dit medlemskab af FaDP kan du garantere dine klienter, at du overholder foreningens etiske retningslinjer.

Som færdiguddannet psykoterapeut og medlem af FaDP, er du automatisk en del af vores fælles erhvervsforsikring. Som psykoterapeut-studerende kan du for blot 1.200,00 kr. årligt, forsikre dig, når du arbejder med eksterne klienter ifm. din uddannelse. Læs mere om forsikringen her (.pdf).
Vi formidler vores standpunkter udadtil og deltager i relevante konferencer, temamøder og arbejdsgrupper både i DK og EU for at synliggøre FaDP og aktivt påvirke politikerne m.fl. FaDP samarbejder med mange offentlige og private virksomheder, organisationer, forsikringsselskaber mv. til gavn for os alle. Dette gør vi for at udbrede kendskabet til psykoterapi, skabe jobs, få modspil og høre om deres forventninger og behov for psykoterapi. Alt dette bliver du opdateret i som medlem. Du kan som medlem desuden deltage i vores politiske udvalg, som netop arbejder på ovenstående. Så brænder du for at påvirke udviklingen af psykoterapi i Danmark, kan du sende en mail til FaDP (info@fadp.dk). Du kan også stille op til bestyrelsen.
Både som studerende, færdiguddannet og reg. er du velkommen til at benytte FaDP’s særlige medlemslogo på din hjemmeside, i brochurer m.m. Kontakt FaDP (kommunikation@fadp.dk), og du får tilsendt logoet pr. e-mail.
Der er velkvalificerede psykoterapeuter, der af forskellige årsager ikke har haft mulighed for at gå til eksamen. Dette vil FaDP gerne kompensere for. Vi giver dig mulighed for at komme til eksamen afholdt af FaDP, og få et eksamensbevis på, at du er professionel psykoterapeut. Ønsker du at komme til eksamen i FaDP-regi, bedes du kontakte FaDP.
Du kan som medlem få hjælp til at løse det uløselige. Konfliktmæglingsindsatsen er en specialiseret indsats, der har til formål at mægle i konflikter. Konfliktmægling er en metode, der anvendes i situationer, hvor to eller flere parter har en konflikt, de ikke føler sig i stand til at løse uden hjælp. Mæglingsrådet kan konfliktmægle mellem: Studerende og uddannelsessted, terapeut og klient, bestyrelse og foreningsmedlem samt andre kombinationer af ovenstående. Du kan bruge mæglingsrådet, når personlig involvering, minimerer objektiviteten/habiliteten til at træffe den mest fornuftige løsning. Mæglingsrådet er løsningsorienteret og kompromisskabende til alles gavn. Du har også mulighed for at klage over dit studiested, hvis der er noget, du er utilfreds med. Klager fra studerende over uddannelsesstedet skal i første omgang rettes direkte til studiestedet. Hvis dette ikke giver noget resultat, kan studiestedets ledelse kontakte mæglingsrådet i FaDP, som stiller en uvildig person til rådighed som mægler. Prisen for denne service er 350 kr. pr. time, der betales af den studerende.

Du er med FaDP’s medlemsoversigt nem at finde for andre medlemmer og potentielle klienter. Som medlem kan du oprette dig i medlemslisten når du opretter en profil, medlemslisten finder du øverst på siden og under Psykoterapi. Disse er delt ind i Psykoterapeuter, Studerende og Uddannelsesinstitutter.

På FaDP’s website vil der løbende være artikler, debatoplæg og events, som du kan bruge til at holde dig opdateret på det psykoterapeutiske felt. Du har også selv muligheden for at skrive et debatindlæg eller en artikel ved at kontakte: kommunikation@fadp.dk
Din faglige og personlige udvikling er en af forudsætningerne for, at du fortsat ’kan være den bedste udgave’ af dig selv som psykoterapeut. Vi ser udvikling som noget, der sker i et samspil mellem mennesker, hvor der er plads til at være nysgerrig og kunne have en fri og åben dialog omkring udfordringer og problemstillinger. Det forudsætter respekt for hinandens arbejdsområder, tillid og villighed til at dele og modtage fra andre og en erkendelse af, at vi alle er forskellige. For at videreudvikle dine kompetencer vil vi afholde supervisions-arrangementer.
Du får mulighed for at deltage i fyraftensmøder, workshops og kurser, som arrangeres af FaDP, dets medlemmer, og eksterne udbydere.  Herved får du indsigt i det nyeste inden for psykoterapi, og du får god inspiration i dit studieforløb. Arrangementerne er enten gratis eller tilbydes med rabatter.
Kontingentet hos FaDP er meget lavt pr. år:

Psykoterapeuter                     kr. 1.200,-
Uddannelsessteder                kr. 1.200,-
Studerende                              kr.    300,-
Reg. psykoterapeut                kr. 1.800,-
Reg. Psykoterapeutisk
uddannelsessted                     kr. 5.800,- (efterfølgende kr. 2.000,- pr. år)

Vi opnår løbende særlige rabatter til vores medlemmer. Disse rabatter gælder bl.a. forsikringsaftaler, kurser, workshops og egenterapi.
Også uddannelsessteder har medlemsfordele i FaDP. Klik her, hvis du vil læse om de specifikke fordele som uddannelsessted.