Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) blev dannet i foråret 2014 for at skabe et vidtfavnende og nytænkende fællesskab, der kan løfte den psykoterapeutiske branche. Vi lægger vægt på både de uddannelsesmæssige kompetencer og mennesket, som i sidste ende er det, der gør en forskel for, hvordan vi møder mennesker i vores arbejde som psykoterapeuter.

Vi ønsker at bygge bro mellem vores branche og det etablerede social- og sundhedssystem. Dette mener vi blandt andet skal ske gennem en imødekommende, åben og ærlig dialog, og ved at branchen bliver mere gennemsigtig.

Vores arbejde går ud på at skabe et bredt samarbejde med relevante instanser, hvilket i sidste ende kommer os alle til gavn. Derudover er det vores mål at gøre branchen synlig og gennemskuelig for os, der er i branchen, men i høj grad også for samfundet generelt.

Foreningen har følgende formål:

  • At sikre en faglig og kvalitetsbærende fremtid for uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser i Danmark.
  • At sikre dansk lovgivning og gennemsigtighed i kvaliteten af psykoterapeutiske uddannelser i Danmark.
  • At danne bro til det etablerede social- og sundhedssystem.
  • At skabe etik i udførelse af psykoterapi.
  • At sikre borgerne, at den psykoterapi, som de modtager, er tidssvarende, og at den enkle psykoterapeut er under løbende supervision og optimering.
  • At skabe et forum for psykoterapeuter og uddannelsessteder, der løbende udvikler psykoterapeutisk pensum og interne evaluerings modeller.
  • At skabe lighed og fællesskab for den samlede psykoterapeutiske branche.