Kære medlem.

Hvad sker der for tiden i maskinrummet i FaDP? 

Med ønsket om at informere jer, vores medlemmer, om hvad der sker i jeres brancheforening, har vi her samlet en række arbejdsprojekter, som vi finder relevante at informere jer lidt om. Der foregår processer og møder på ugentlig basis i alle udvalgene, som udgør det maskinrum, der for brancheforeningen til at eksistere. Alle bestyrelses- samt udvalgsmedlemmer arbejder frivillige uden løn, og kører dermed på brændstoffet passion og det, at det giver mening, at arbejde for det fælles bedste. At danne en bro til det etablerede system og samfundet. Herunder kan du læse nogle highlights vedrørende dette.

Akkreditering

Foreningen af Danske Psykoterapeuter er igang med en spændende og fremtidsorienteret proces i dette år. 

Den igangværende niveauvurdering af psykoterapeutuddannelsen, i forhold til den nationale Kvalifikationsramme for Livslang Læring for private og offentlige uddannelser, der ikke er reguleret under Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet.

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver et overblik over de otte uddannelsesniveauer, vi har i Danmark. Kvalifikationsrammen viser, hvordan forskellige danske uddannelser er indplaceret i forhold til hinanden, og gør det også lettere at sammenligne danske og udenlandske uddannelser. Alle offentligt anerkendte uddannelser er indplaceret på et af de otte niveauer på baggrund af det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer.

Det er bestyrelsens holdning, at en sådan niveauvurdering kan styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurdering eller realkompetencevurdering. Herudover danner arbejdet grundlag for en intern kvalitetskontrol af indhold og håndtering af psykoterapeutuddannelsen.

I samarbejde med Open College Network (OCN) har vi igangsat en intens proces for at blive niveauvurderet og dermed indplaceret på Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Kvalifikationsrammen fungerer som et slags oversættelsesværktøj til at sammenligne kvalifikationer og uddannelsesbeviser og giver et overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark. 

Niveauvurderingen vil således gøre det muligt at sammenholde vores registrerede psykoterapeutuddannelser med det etablerede uddannelsessystem. Niveauvurderingen er en spændende proces, der på alle måder er medvirkende til at sikre en høj faglighed igennem både kvalitetsvurdering og kvalitetssikring af vores registrerede psykoterapeutuddannelser. 

OCN har stor erfaring med at vurdere og validere det der i fagsprog benævnes uformel kundskab og dermed gøre det sammenligneligt med såkaldt formel kundskab i det etablerede uddannelsessystem. Derudover ved OCN stort set alt, der er værd at vide om realkompetencevurderinger. Så lige nu nørder 

Optagelsesudvalget og Uddannelsesudvalget sammen med OCN’s Hans Jørgen og Danny omkring uddannelsesformål, læringsstrategier og udmålinger af læringsudbytte m.m. What’s not to like. En tour de force igennem vores uddannelser, der giver indblik i og aktiverer en kæmpe glæde over vores fantastiske fagområde.

Forskning ved Healper.

Healper er en platform, der matcher klienter med terapeuter landet over. En kæmpe database af profiler og matchende data. Deres formål er at demokratisere adgangen til bedre mentalt helbred. De hjælper bl.a. med at løse samfundets mentale sundhedskrise ved at gøre det let for klienten at finde en god og erfaren terapeut, som kan hjælpe. Klienten kan finde den rigtige terapeut, ved at gå igennem en matching proces. De samarbejder med gode terapeuter i hele Danmark.

Healper har et godt og sikkert system til data opbevaring og indsamling og kan være med til at støtte os i vores kommende forskningsprojekt, der kommer til at omhandle effekten af psykoterapi.

At forske er et stort, spændende og omfattende projekt, der kræver mange hænder i praksis, til at indsamle data samt kræfter og kompetencer til at kvalificere, dokumenterer samt beskrive data, teori, analyse, konklusion, bias, perspektivering blandt meget. Der skal samarbejdes mellem psykoterapeuter, der ønsker at være med i projektet som data indsamlere, der skal søges fonde til økonomien, der skal samarbejdes med kliniske vejledere på universitetet og professorer, der skal opbevares, indsamles og bearbejde data på forsvarligt vis. Det er blandt andet her Healper kommer ind i billedet.

De vil også gerne samarbejde om at søge midler, da de hiver priserne ned, for bedste startup sundhedsplatform, og derved har gode erfaringer allerede med at søge midler fra forskellige fonde.

De ønsker at vi bliver en del af deres professionelle korps af psykoterapeuter. 

Desuden vil de kunne generere klienter til de af vores medlemmer, som bliver en del af sundhedsplatformen. 

De regner med at kunne øge en terapeuts omsætning med ca. 40 %

De vil også kunne åbne op for at vores skoler, bliver bedre eksponeret, når vi får et godt indblik i skolernes tilbud. 

Vi vil informere jer endnu mere om dette snarest muligt. Følg endelig med på nyhedsbrev eller på medlems Facebook siden.

Vi kan derudover regne med deres støtte til når vi skal mobilisere 3-400 sygesikring Danmarks medlemmer til at stemme psykoterapien ind for at få tilskud. Dette projekt har vi tidligere omtalt som et af de 3 hovedprojekter under politik udvalg. Nemlig at gøre psykoterapien tilskudsberettiget. Læs mere herunder.

Sygesikring Danmark

Dette projekt er i gang med at mobiliserer 3-400 af medlemmerne i sygesikring Danmark, til at stemme på at psykoterapi bliver en del af de tilbud denne sygesikring tilbyder deres medlemmer tilskud til. Ligesom der lige nu er tilskud til psykolog eller fysioterapi/kiropraktik bl.a. Praktisk talt skal der til efteråret igen være generalforsamling og her mødes medlemmerne i Sygesikring Danmark og stemmer om det de ønsker tilskud til.  Vi skal altså ud at gøre opmærksomme på FaDP og den sikkerhed brancheforeningen stiller, når der vælges en psykoterapeut der er optaget i vores forening.

Psykopress 

Næste nummer af medlemsbladet Psykopress forventes at udkomme i september. Så glæd dig til dette nummer, der også denne gang har et tema og rummer gode fordybelses artikler, billedserie samt annoncer og liv fra vores pulserende branche.

Nyt projekt omkring børn og unge 

Arbejdstitel: skolebarnets ve og vel

På baggrund af det politiske udspil om en psykologfaglig overbygningsuddannelse til lærere og pædagoger : se udspil nederst her i opslaget.

Har vi i FaDP oprettet en lille arbejdsgruppe, der vil søsætte et projekt, der har fokus på skolebørns ve og vel.

FaDP Projektgruppen består af Ingrid Ann Watson, Birgit Skovgaard og David BR Camacho.

Vores fokus er at lave en FaDP projektansøgning til Rådet for socialt udsatte. Denne skal kunne skaffe midler til længerevarende forløb, hvor skolebørn får tilbudt psykoterapeutisk forløb, der skal kunne give skolebarnet bedre indre trivsel og guides til at få sine ressourcer opdateret.

Vi har afholdt første fondsprojekt møde, så alt er nyt og lige nu arbejdes der på, at samle en projektansøgning om indholdet samt budget og hvor mange psykoterapeuter i landet der skal tilknyttes.

Vi vil løbende informere jer:

https://www.folkeskolen.dk/dansk-folkeparti-efteruddannelse-konservative/massiv-politisk-opbakning-til-psykologfaglig-uddannelse-til-laerere/4631348?fbclid=IwAR31hn4uOXo_ZTPVplqdFr6SI7SgCMNqqMnCkc6LvIo0mfd3DBtQoNIjWDw

Portrættet af Ingrid Ann

Til dig der måske endnu ikke har læst om vores nye formand har vi vedhæftet et portræt af Ingrid Ann Watson. Du kan læse eller genlæse dette og få en fornemmelse af frontfiguren for FaDP