FaDP er godkendt af Styrelsen for patientsikkerhed til at registrere psykoterapeuter, der lever op til en række ufravigelige krav. Disse krav knytter an til RAB-bekendtgørelsen. Vi har som forening valgt at forøge kravene fra RAB-bekendtgørelsen fx. timeantal fra 660 timer til 1066. FaDP har indgået et samarbejde med en række uddannelsessteder, hvis uddannelser lever op til de skærpede krav. Udover registrerede psykoterapeuter, favner FaDP også ordinære uddannelsessteder og psykoterapeuter der ikke ønsker medlemsskab med registreringen.

  1. uddannede psykoterapeuter, inden for alle seks hovedgrene af psykoterapi og kombinationer heraf, der udøver sundhedsmæssig psykoterapeutisk virksomhed, og som kan bevise, overfor FaDP, at de opfylder kravene for at kunne kalde sig  ”Reg. psykoterapeut”.
  2. psykoterapeutiske uddannelsessteder, der bl.a. underviser i en række bindende mål for, hvad psykoterapeuterne skal være uddannet i for at kunne blive ”Reg. psykoterapeut” og udøve sundhedsmæssig virksomhed, jf uddannelseskravene.

Personlig og beskyttet registrering
Psykoterapeuter og uddannelsessteder kan som medlem af FaDP få en personlig registrering, der gør, at de må benytte den af Sundhedsstyrelsen beskyttede titel ”Reg. psykoterapeut” og ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. FaDP er den eneste brancheforening, der må benytte disse to navne.

Kravene til at være ”Reg. psykoterapeut” er den 18. august 2015 godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen). Det er FaDP, der godkender, at psykoterapeuter og uddannelsessteder opfylder kravene.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med loven på området.

Medlem af FaDP
For at du kan søge om at blive ”Reg. psykoterapeut” skal du være medlem af FaDP.
Hvis du endnu ikke er medlem af FaDP, så starter du blot din ansøgning om Reg. Psykoterapeut med at udfylde en online ansøgning om optagelse som psykoterapeut via dette link
Behandling af ansøgning
Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger og vurderer, om ansøgeren opfylder kriterierne, jf. FaDP’s krav til godkendelse, eller om yderligere uddannelse er påkrævet for at blive ”Reg. psykoterapeut”.
Skema til dokumentation på, at du opfylder kravene
Download følgende skema  og kryds af, at du opfylder alle kravene. Skemaet indscannes og sendes sammen med din ansøgning til FaDP´s optagelsesudvalg på Optagelse@fadp.dk.  
Afholdelse af kurser, så du kan blive ”Reg. psykoterapeut”
Opfylder du ikke alle kravene til at blive ”Reg. psykoterapeut”, kan du vælge at tage en række kurser (disse er på vej) og dernæst få et kursusbevis på, at du opfylder kravene. Tages kurset uden for FaDP-regi, vil det være en god idé at høre, om det pågældende kursus opfylder FaDP’s krav (kontakt optagelse@fadp.dk). Kursusbeskrivelse, datoer for afholdelse og tilmelding til kurser, der afholdes i FaDP-regi eller som FaDP har godkendt i forbindelse med ”Reg. psykoterapeut” finder du her. (Kursusbeskrivelse er på vej)
Mangelfulde ansøgninger
Hvis du endnu ikke opfylder muligheden for at opnå et medlemskab som Reg. Psykoterapeut, er du velkommen til at kontakte FaDP, så vi sammen kan finde en vej for dig.
Ansøgningsgebyr og kontingent
Her finder du diverse gebyrer og kontingenter.
Behandlingstid for ”Reg. psykoterapeut”-ansøgninger
Ansøgere vil modtage en skriftlig tilbagemelding inden for 8 uger. Såfremt FaDP ansøgere modtager en afvisning, vil de samtidig modtage en begrundelse.
Psykoterapeuter, godkendt af andre brancheforeninger 
Selv om du er godkendt af en anden brancheforening, der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (eller Sundhedsstyrelsen), og ønsker at blive medlem af FaDP, skal du stadig betale et ansøgningsgebyr,  da vi stiller højere krav til uddannede psykoterapeuters timetal, indhold af undervisningen mv. end mange af de ok øvrige brancheforeninger.
Dokumentation på, at du vedligeholder din registrering
Når du har et registreringsbevis udstedt af FaDP, forpligter du dig til at holde dig personligt og fagligt ajour inden for det psykoterapeutiske felt. Dette sker bl.a. via supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, FaDP’s bestyrelses- og udvalgsarbejde, efteruddannelse mv. FaDP har udarbejdet et pointsystem, som vi vil bede dig benytte som ”Reg. psykoterapeut”, da dette skal bruges som dokumentation for, at du vedligeholder din registrering. Skemaet fremsendes til dig ifm. din ansøgning.
Det har klienter, offentlige og private virksomheder samt interesseorganisationer. Flere og flere kommuner forlanger f.eks. registrering af de behandlere, som deres personale må benytte, når de bl.a. har psykiske udfordringer og problemer. Det samme gør adskillige forsikringsfirmaer og private firmaer, der formidler kontakt til psykoterapeuter (f.eks. Falck Healthcare).

Det betyder, at titlen ”Reg. psykoterapeut” gør det nemt for alle at identificere, at du opfylder personlige, faglige og uddannelsesmæssige krav. Det skaber tillid og tryghed for brugerne af psykoterapi, når du har betegnelsen ”Reg. psykoterapeut”.

Uddannelsesstederne har nu mulighed for at opnå et fagligt fællesskab, hvor fokus er på kvaliteter og fagligt indhold. De er med til at styrke branchen bl.a. ved at skabe en gennemsigtighed for nuværende og kommende studerende, hvilket i sidste ende kommer alle til gode.

Derudover holder de sig ajour med branchekravene via rettidige lovgivningsmæssige opdateringer fra Styrelsen for patientsikkerhed. Med andre ord er de et uddannelsessted, der tager et medansvar i forhold til, hvilken branche deres studerende bliver færdiguddannet inden for.

Som studerende på en registreret uddannelse kan du ved gennemførelse af eksamen selv blive registreret psykoterapeut. Du kan nemt finde uddannelsessteder, der opfylder kravene, så du efter endt uddannelse kan blive godkendt hos FaDP og få kvalitetsbetegnelsen ”Reg. psykoterapeut”.

Så læg mærke til, om dit uddannelsessted opfylder betingelserne for, om du kan blive ”Reg. psykoterapeut”. Det fremgår tydeligt af det bevis og logo, som FaDP har udstedt. Er du som studerende i tvivl, så spørg enten FaDP eller dit kommende uddannelsessted.

Et uddannelsessted, der har betegnelsen ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse” er din sikkerhed som studerende for, at uddannelsen har en af høj faglig standard, opfylder og stiller kliniske krav, og at indholdet er underlagt høje kvalitetskriterier.

En registrering giver klienten sikkerhed for, at der er krav, man som psykoterapeut skal overholde, og at der føres en form for kontrol med dette. Som klient har man også vished om, at psykoterapeuten er uddannet, og har taget sin uddannelse et sted med en høj faglig standard, hvor uddannelsens indhold er underlagt strenge kriterier. Desuden har man vished om, at den registrerede psykoterapeut lever op til etiske regler, der er udstukket af Styrelsen for patientsikkerhed. Derudover hører den registrerede psykoterapeut til i en forening (FaDP), hvor man som klient kan henvende sig, hvis der er forhold, man sætter spørgsmålstegn ved.
I forhold til lovgivningen så er det meget omfattende af komme ind på via mail. Men det er jo noget du lærer om på klinik vejledning kurses i forbindelse med din uddannelse.

I forhold en skabelon så har vi ikke fået lavet en ny skabelon her efter ændringen i datalovgivningen, så jeg vil opfordre dig til at spørge dine kollegaer på den lukkede Facebook gruppe, FaDP-Medlem, der må være flere der har en.