FaDP er som eneste psykoterapeutiske brancheforening i Danmark godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) til at registrere:

  1. uddannede psykoterapeuter, inden for alle seks hovedgrene af psykoterapi og kombinationer heraf, der udøver sundhedsmæssig psykoterapeutisk virksomhed, og som kan bevise, overfor FaDP, at de opfylder kravene for at kunne kalde sig  ”Reg. psykoterapeut”.
  2. psykoterapeutiske uddannelsessteder, der bl.a. underviser i en række bindende mål for, hvad psykoterapeuterne skal være uddannet i for at kunne blive ”Reg. psykoterapeut” og udøve sundhedsmæssig virksomhed, jf uddannelseskravene.

Personlig og beskyttet registrering
Psykoterapeuter og uddannelsessteder kan som medlem af FaDP få en personlig registrering, der gør, at de må benytte den af Sundhedsstyrelsen beskyttede titel ”Reg. psykoterapeut” og ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. FaDP er den eneste brancheforening, der må benytte disse to navne.

Kravene til at være ”Reg. psykoterapeut” er den 18. august 2015 godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen). Det er FaDP, der godkender, at psykoterapeuter og uddannelsessteder opfylder kravene.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med loven på området.

Medlem af FaDP
For at du kan søge om at blive ”Reg. psykoterapeut” skal du være medlem af FaDP. 

Behandling af ansøgning
Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger og vurderer, om ansøgeren opfylder kriterierne, jf. FaDP’s krav til godkendelse, eller om yderligere uddannelse er påkrævet for at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Skema til dokumentation på, at du opfylder kravene
Inden du fremsender din ansøgning, skal du downloade følgende skema og krydse af, at du opfylder alle kravene. Skemaet skal efterfølgende indscannes og sendes til FaDP sammen med din ansøgning om at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Afholdelse af kurser, så du kan blive ”Reg. psykoterapeut”
Opfylder du ikke alle kravene til at blive ”Reg. psykoterapeut”, kan du vælge at tage en række kurser (disse er på vej) og dernæst få et kursusbevis på, at du opfylder kravene. Tages kurset uden for FaDP-regi, vil det være en god idé at høre, om det pågældende kursus opfylder FaDP’s krav (kontakt optagelse@fadp.dk). Kursusbeskrivelse, datoer for afholdelse og tilmelding til kurser, der afholdes i FaDP-regi eller som FaDP har godkendt i forbindelse med ”Reg. psykoterapeut” finder du her. (Kursusbeskrivelse er på vej)

Mangelfulde ansøgninger
Vi ser os nødsaget til at returnere mangelfulde ansøgninger, og vi hjælper dig gerne med at udfylde ansøgningen. Kontakt venligst FaDP, hvis du har behov for dette (info@fadp.dk).

Ansøgningsgebyr og kontingent
Her finder du diverse gebyrer og kontingenter.

Behandlingstid for ”Reg. psykoterapeut”-ansøgninger
Ansøgeren skal have skriftlig tilbagemelding inden for 8 uger. Såfremt FaDP afviser ansøgningen, skal FaDP begrunde dette.

Psykoterapeuter, godkendt af andre brancheforeninger
Selv om du er godkendt af en anden brancheforening, der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (eller Sundhedsstyrelsen), og ønsker at blive medlem af FaDP, skal du stadig betale et ansøgningsgebyr, da vi stiller højere krav til uddannede psykoterapeuters timetal, indhold af undervisningen mv. end mange af de øvrige brancheforeninger.

Dokumentation på, at du vedligeholder din registrering
Når du har et registreringsbevis udstedt af FaDP, forpligter du dig til at holde dig personligt og fagligt ajour inden for det psykoterapeutiske felt. Dette sker bl.a. via supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, FaDP’s bestyrelses- og udvalgsarbejde, efteruddannelse mv. FaDP har udarbejdet et pointsystem, som vi vil bede dig benytte som ”Reg. psykoterapeut”, da dette skal bruges som dokumentation for, at du vedligeholder din registrering. Skemaet fremsendes til dig ifm. din ansøgning.

Det har klienter, offentlige og private virksomheder samt interesseorganisationer. Flere og flere kommuner forlanger f.eks. registrering af de behandlere, som deres personale må benytte, når de bl.a. har psykiske udfordringer og problemer. Det samme gør adskillige forsikringsfirmaer og private firmaer, der formidler kontakt til psykoterapeuter (f.eks. Falck Healthcare).

Det betyder, at titlen ”Reg. psykoterapeut” gør det nemt for alle at identificere, at du opfylder personlige, faglige og uddannelsesmæssige krav. Det skaber tillid og tryghed for brugerne af psykoterapi, når du har betegnelsen ”Reg. psykoterapeut”.

Uddannelsesstederne har nu mulighed for at opnå et fagligt fællesskab, hvor fokus er på kvaliteter og fagligt indhold. De er med til at styrke branchen bl.a. ved at skabe en gennemsigtighed for nuværende og kommende studerende, hvilket i sidste ende kommer alle til gode.

Derudover holder de sig ajour med branchekravene via rettidige lovgivningsmæssige opdateringer fra Styrelsen for patientsikkerhed. Med andre ord er de et uddannelsessted, der tager et medansvar i forhold til, hvilken branche deres studerende bliver færdiguddannet inden for.

Som studerende på en registreret uddannelse kan du ved gennemførelse af eksamen selv blive registreret psykoterapeut. Du kan nemt finde uddannelsessteder, der opfylder kravene, så du efter endt uddannelse kan blive godkendt hos FaDP og få kvalitetsbetegnelsen ”Reg. psykoterapeut”.

Så læg mærke til, om dit uddannelsessted opfylder betingelserne for, om du kan blive ”Reg. psykoterapeut”. Det fremgår tydeligt af det bevis og logo, som FaDP har udstedt. Er du som studerende i tvivl, så spørg enten FaDP eller dit kommende uddannelsessted.

Et uddannelsessted, der har betegnelsen ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse” er din sikkerhed som studerende for, at uddannelsen har en af høj faglig standard, opfylder og stiller kliniske krav, og at indholdet er underlagt høje kvalitetskriterier.

En registrering giver klienten sikkerhed for, at der er krav, man som psykoterapeut skal overholde, og at der føres en form for kontrol med dette. Som klient har man også vished om, at psykoterapeuten er uddannet, og har taget sin uddannelse et sted med en høj faglig standard, hvor uddannelsens indhold er underlagt strenge kriterier. Desuden har man vished om, at den registrerede psykoterapeut lever op til etiske regler, der er udstukket af Styrelsen for patientsikkerhed. Derudover hører den registrerede psykoterapeut til i en forening (FaDP), hvor man som klient kan henvende sig, hvis der er forhold, man sætter spørgsmålstegn ved.