Skift dit forsidefoto
info@emographics.dk
Skift dit forsidefoto
Vores psykoterapeutiske uddannelse har fokus på Emografi og tager i alt 4 år. Efter første år modtager du titlen som Emografisk Coach, efter 2 år modtager du titlen Emograf og de resterende 2 år, bruges på at opnå et højt fagligt og praktiserende psykoterapeutisk niveau.

Den Emografiske psykoterapeutuddannelse er, som den eneste i Danmark, fokuseret omkring Emografi og resultatorienteret med værktøjer som App og software til brug i forandringsarbejdet med klienter. Det er derfor muligt at tracke på klienternes udvikling og dermed have en kvalitativ og kvantitativ måling af arbejdet som psykoterapeut.
Emografi er læren om emotioner og aflæsning af følelsesmæssige tilstande. En Emograf bliver således uddannet i aflæsning af de følelsesmæssige tilstande, både kropsligt, i microexpressions, ord og tale. Derudover uddannes Emografen til, i samarbejde med klienten, at omprogrammere de forskellige emotionelle tilstande, således at der opnås balance, frihed, glæde og emotionel styrke.
Emografi er en resultatorienteret terapiform, der arbejder effektivt og hurtigt i en terapisession, både med øvelser, følelsesmæssige om-programmeringsøvelser, fysiske kropslige øvelser (Body Dynamics), tolkning af Emotional State Test, Arketype test og aflæsning af krop, ord og tanker.

I skabelsen er Emografisk Terapi, har stifteren Nichlas Farup hentet inspiration fra flere anerkendte metoder. Gestalt terapi, Emotions fokuseret terapi, Eksistentiel Terapi og Neuro Lingvistik programming.
Emografisk Terapi har taget de bedste elementer fra de forskellige terapi former og tilført en Emografisk tilgang, med et optimeret psykologisk redskab, Emotional State Model. En model der kortlægger de følelsesmæssige tilstande vi som mennesker kan befinde os i, og er derfor udgangspunktet for analysen af mennesker, deres ressourcer og blokeringer.
Ved at arbejde med emotionelle om-programmeringer via dette emotionelle system, bliver den terapeutiske tilgang præcis, effektiv, uden gætterier og ineffektiv tid i sessionen, hvor der ledes efter kerneproblemet.

Emografen bruger et unikt test system, som fortæller om klientens emotioner og følelsesmæssige tilstande og ud fra dette kan Emografen arbejde med kirurgisk præcision, ren terapeutisk.
Den Emografiske psykoterapeut uddannes i tre niveauer og er derfor en hollistisk terapeutisk uddannelse, der kigger på det hele menneske og ikke kun forholder sig til samtaleterapien.
Denne brugerkonto status er Godkendte

Denne bruger har ikke tilføjet nogen oplysninger til deres profil.

Emographics
instituttet
Store Kirkestræde 3
1073
københavn C
Region Hovedstaden
Tilbyder supervision
REG