Medlemskontingent pr. år udgør

  • Psykoterapeuter                     kr. 1.200,-
  • Uddannelsessteder                kr. 1.200,-
  • Studerende                             kr.    300,-
  • Reg. psykoterapeut                kr. 1.800,-
  • Reg. psykoterapeutisk
    uddannelse                             kr. 5.800,- (efterfølgende kr. 2.000,- pr. år)

Bankkonto: 1687– 3225751039

NB!
Har du meldt dig ind som studerende og bliver du uddannet som psykoterapeut, inden dit kontingentår som studerende er udløbet, så modregnes dette ikke i forhold til dit kontingent som psykoterapeut. Og dette er upåagtet, hvornår i dit kontingentår du færdiguddannes.
FaDP forbeholder sig ret til at kontakte dig med henblik på opgradering af dit abonnement, i fald du er blevet færdiguddannet, og vi ikke har hørt noget fra dig inden for et vist tidsrum.

Har du meldt dig ind som psykoterapeut og vælger at blive Reg. psykoterapeut, inden dit nuværende kontingentår er udløbet, modregnes dette ikke i forhold til dit kontingent som psykoterapeut. Og dette er upåagtet, hvornår i dit kontingentår du bliver Reg. psykotereapeut.

Manglende betaling

Ved manglende rettidig betaling af kontingent pålægges et rykkergebyr på kr. 150,- pr. opkrævning.

Ved manglende betaling efter 3. rykker ophæves medlemskabet af foreningen.

Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1. måned før næste kalenderår. Husk angivelse af udmeldelsesdato. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.