Foreningen af Danske Psykoterapeuter – FaDP  er i gang med en spændende og fremtidsorienteret proces.

I samarbejde med Open College Network (OCN) har vi igangsat en intens proces for at blive niveauvurderet og dermed indplaceret på Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Kvalifikationsrammen fungerer som et slags oversættelsesværktøj til at sammenligne kvalifikationer og uddannelsesbeviser og giver et overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark. Niveauvurderingen vil således gøre det muligt at sammenholde vores registrerede psykoterapeutuddannelser med det etablerede uddannelsessystem. Niveauvurderingen er en spændende proces, der på alle måder er medvirkende til at sikre en høj faglighed igennem både kvalitetsvurdering og kvalitetssikring af vores registrerede psykoterapeutuddannelser.

Læs mere her: https://akkr.dk/ovrige-vurderinger/niveauvurdering-af-private-uddannelser-m-fl/