Om Reg.

 

Reg. psykoterapeut & Reg. psykoterapeutisk uddannelse

FaDP er som psykoterapeutiske brancheforening i Danmark godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) til at registrere:

  1. uddannede psykoterapeuter, inden for alle seks hovedgrene af psykoterapi og kombinationer heraf, der udøver sundhedsmæssig psykoterapeutisk virksomhed, og som kan bevise, overfor FaDP, at de opfylder kravene for at kunne kalde sig  ”Reg. psykoterapeut”.
  2. psykoterapeutiske uddannelsessteder, der bl.a. underviser i en række bindende mål for, hvad psykoterapeuterne skal være uddannet i for at kunne blive ”Reg. psykoterapeut” og udøve sundhedsmæssig virksomhed, jf uddannelseskravene.

Personlig og beskyttet registrering

Psykoterapeuter og uddannelsessteder kan som medlem af FaDP få en personlig registrering, der gør, at de må benytte den af Sundhedsstyrelsen beskyttede titel ”Reg. psykoterapeut” og ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. FaDP er den eneste brancheforening, der må benytte disse to navne.

Kravene til at være ”Reg. psykoterapeut” er den 18. august 2015 godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen). Det er FaDP, der godkender, at psykoterapeuter og uddannelsessteder opfylder kravene.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med loven på området.

Læs om fordelen ved FaDP’s registreringsordning.

 

Procedure for registrering og optagelse
–  af psykoterapeuter

Medlem af FaDP
For at du kan søge om at blive ”Reg. psykoterapeut” skal du være medlem af FaDP. 

Behandling af ansøgning
Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger og vurderer, om ansøgeren opfylder kriterierne, jf. FaDP’s krav til godkendelse, eller om yderligere uddannelse er påkrævet for at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Skema til dokumentation på, at du opfylder kravene
Inden du fremsender din ansøgning, skal du downloade følgende skema og krydse af, at du opfylder alle kravene. Skemaet skal efterfølgende indscannes og fremsendes til FaDP sammen med din ansøgning om at blive ”Reg. psykoterapeut”.

Afholdelse af kurser, så du kan blive ”Reg. psykoterapeut”
). Kursusbeskrivelse, datoer for afholdelse og tilmelding til kurser, der afholdes i FaDP-regi eller som FaDP har godkendt i forbindelse med ”Reg. psykoterapeut” finder du her. (Kursusbeskrivelse er på vej)

Mangelfulde ansøgninger
).

Ansøgningsgebyr og kontingent
Her finder du diverse gebyrer og kontingenter.

Behandlingstid for ”Reg. psykoterapeut”-ansøgninger
Ansøgeren skal have skriftlig tilbagemelding inden for 8 uger. Såfremt FaDP afviser ansøgningen, skal FaDP begrunde dette.

Psykoterapeuter, godkendt af andre brancheforeninger
Selv om du er godkendt af en anden brancheforening, der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed (eller Sundhedsstyrelsen), og ønsker at blive medlem af FaDP, skal du stadig betale et ansøgningsgebyr, da vi stiller højere krav til uddannede psykoterapeuters timetal, indhold af undervisningen mv. end mange af de øvrige brancheforeninger.

Dokumentation på, at du vedligeholder din registrering
Når du har et registreringsbevis udstedt af FaDP, forpligter du dig til at holde dig personligt og fagligt ajour inden for det psykoterapeutiske felt. Dette sker bl.a. via supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, FaDP’s bestyrelses- og udvalgsarbejde, efteruddannelse mv. FaDP har udarbejdet et pointsystem, som vi vil bede dig benytte som ”Reg. psykoterapeut”, da dette skal bruges som dokumentation for, at du vedligeholder din registrering. Skemaet fremsendes til dig ifm. din ansøgning.

Abonnér på vores nyhedsbrev