Fordele

FaDP er som den eneste brancheforening i Danmark godkendt til at registrere psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser. Godkendes man som psykoterapeut eller uddannelsessted får man betegnelsen ”Reg. psykoterapeut” eller ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. Som ”Reg. psykoterapeut” og ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse” modtager man et bevis samt et særligt logo fra FaDP.

Registreret psykoterapeut – ”Reg. psykoterapeut ”

Titlen ”Reg. psykoterapeut” er beskyttet og udsender et godt signal til omverden om professionel behandling

Det er den eneste beskyttede titel uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, der viser, at du er kvalificeret til at undersøge og behandle klienter, der henvender sig til dig som psykoterapeut for at få hjælp. Titlen er beskyttet. Du kan se titlen her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/autorisation/registreringsordning-for-alternative-behandlere/godkendte-foreninger).

Hvem er interesseret i, at du er ”Reg. psykoterapeut”?

Det er klienter, offentlige og private virksomheder samt interesseorganisationer. Flere og flere kommuner forlanger f.eks. registrering af de behandlere, som deres personale må benytte, når de bl.a. har psykiske udfordringer og problemer. Det samme gør adskillige forsikringsfirmaer og private firmaer, der formidler kontakt til psykoterapeuter (f.eks. Falck Healthcare). Det betyder, at titlen ”Reg. psykoterapeut” gør det nemt for alle at identificere, at du opfylder personlige, faglige og uddannelsesmæssige krav. Det skaber tillid og tryghed for brugerne af psykoterapi, når du har betegnelsen ”Reg. psykoterapeut”.

Signal til omgivelserne

Det er vigtigt for os at signalere til omgivelserne, at vi gør alt for at gøre branchen gennemsigtig og troværdig. Vi signalerer desuden, at ”Reg. psykoterapeuter” er dygtige til at undersøge, forbygge og behandle inden for det psykoterapeutise område.

Registreret uddannelse – ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”

Reg. psykoterapeutisk uddannelse

FaDP er i Danmark godkendt til at registrere psykoterapeutiske uddannelsessteder, der må uddanne ”Registrerede psykoterapeuter”. Disse uddannelsessteder har betegnelsen ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”.

Fordele for uddannelsesstederne

Uddannelsesstederne har nu mulighed for at opnå et fagligt fællesskab, hvor fokus er på kvaliteter og fagligt indhold. De er med til at styrke branchen bl.a. ved at skabe en gennemsigtighed for nuværende og kommende studerende, hvilket i sidste ende kommer alle til gode. Derudover holder de sig ajour med branchekravene via rettidige lovgivningsmæssige opdateringer fra Styrelsen for patientsikkerhed. Med andre ord er de et uddannelsessted, der tager et medansvar i forhold til, hvilken branche deres studerende bliver færdiguddannet inden for.

Fordele for studerende

Du kan nemt finde uddannelsessteder, der opfylder kravene, så du efter endt uddannelse kan blive godkendt hos FaDP og få kvalitetsbetegnelsen ”Reg. psykoterapeut”. Så læg mærke til, om dit uddannelsessted opfylder betingelserne for, om du kan blive ”Reg. psykoterapeut”. Det fremgår tydeligt af det bevis og logo, som FaDP har udstedt. Er du som studerende i tvivl, så spørg enten FaDP eller dit kommende uddannelsessted.

Kvalitetssikring

Et uddannelsessted, der har betegnelsen ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse” er din sikkerhed som studerende for, at uddannelsen har en af høj faglig standard, opfylder og stiller kliniske krav, og at indholdet er underlagt høje kvalitetskriterier.

Kontrol af uddannelsesstederne

FaDP stiller krav og fører tilsyn både med antal undervisningslektioner, praktiske timer, undervisningsmateriale, eksamener, undervisernes kvalifikationer mv., som uddannelsesstederne skal opfylde for at kunne blive godkendt af FaDP og kalde sig ”Reg. psykoterapeutisk uddannelse”. Dette sker både via indsendelse af skriftlig dokumentation og ved et årligt anmeldt og et årligt uanmeldt besøg på uddannelsesstedet.

Eksamen og bevis på, at du er ”Reg. psykoterapeut”

Som studerende har du været til psykoterapeuteksamen. Du er blevet undervist i det, der skal til for, at du kan kalde dig ”Reg. psykoterapeut”. Du skal have udstedt særskilt dokumentation på begge dele. Det gøres ved at søge optagelse hos FaDP som ”Reg. psykoterapeut”.

Egenterapi og supervision

Ifm. din uddannelse skal du bl.a. modtage egenterapi og supervision. Reg. psykoterapeuter, der tilbyder dig dette, lever op til etiske, faglige og kliniske krav, godkendt af FaDP.

Fordele for klienterne

Sikkerhed hos klienten om, at der er krav, man som psykoterapeut skal overholde, og at der føres en form for kontrol med dette. Som klient har man også vished om, at psykoterapeuten er uddannet og har taget sin uddannelse et sted med en høj faglig standard, hvor uddannelsens indhold er underlagt strenge kriterier. Desuden har man vished om, at den registrerede psykoterapeut lever op til etiske regler, der er udstukket af Styrelsen for patientsikkerhed. Derudover hører den registrerede psykoterapeut til i en forening (FaDP), hvor man som klient kan henvende sig, hvis der er forhold, man sætter spørgsmålstegn ved.

Abonnér på vores nyhedsbrev