2017 er på vej mod sin afslutning. Først er der hjerternes fest, og så ser vi frem mod et nyt år. 

Dette giver hvert år en fremragende mulighed for at kigge på året, der gik, samt glæde sig til året, som kommer. 

I FaDP’s bestyrelse og udvalg har der som i de foregående år været travlt. Vi er så heldige at have nogle fantastisk dedikerede bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Vores vækst i medlemstal stiger støt, og dette kan selvfølgelig ses på de arbejdsopgaver, der nu ligger i foreningen. Heldigvis kan det også ses på de ildsjæle, som gerne vil give en hånd med. Ikke dermed sagt, at vi ikke stadig rigtig gerne vil have endnu flere hænder, der hjælper os med at løfte opgaverne.  

Vi er stadig nødt til at rationere med alle de ting, vi gerne vil, så det passer til de ressourcer, vi har at gøre godt med. 

I 2015 var vores fokus at samle Psykoterapeutuddannelserne og psykoterapeuter i DK og fortælle om vores formål: 

-At sikre en faglig og kvalitetsbærende fremtid for uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser ud til samfundet og borgerne.

-At sikre dansk lovsikring og gennemsigtighed i kvaliteten af psykoterapeutiske uddannelser i Danmark.

-At danne bro til det etablerede social- og sundhedssystem.

-At skabe etik i udførelsen af psykoterapi.

-At sikre borgerne, at den psykoterapi, de modtager, er tidssvarende, og at den enkle psykoterapeut er under løbende supervision og optimering.

-At skabe et forum for psykoterapeuter og uddannelsessteder, der løbende udvikler psykoterapeutisk pensum og interne evalueringsmodeller.

-At skabe lighed og fællesskab for den samlede psykoterapeutiske branche.

Alt sammen punkter, vi fortsat arbejder med, og som er blevet helt eller delvist opfyldt. 

I 2016 knoklede vi med Registreringsordningen som et led til at efterleve vores formål om at optimere de danske psykoterapeuters branche.

Og vi fik registreringsordningen i hus og har nu en hel del psykoterapeuter, som nu kan kalde sig Reg. psykoterapeut. Derudover er der flere uddannelsessteder, der nu også kan bryste sig af at være registrerede. 

I 2017 har vores fokus været politisk. Det politiske udvalg har virkelig banket på politikernes døre, og vi kan med stolthed i stemmen sige, at vi har haft foretræde i Social- og børneudvalget samt talt med stort set alle de politiske ordførere på området. Disse møder har haft til formål at berette om vores tilstedeværelse, at fortælle hvor det er, de danske psykoterapeuter kan afhjælpe og løfte vores samfund. Vi har igennem hele dette år været fortalere for, at der skal forebygges i langt højere grad, end vi pt formår at gøre samfundsmæssigt.  

Vi deltog i år på Folkemødet på Bornholm, hvilket var yderst inspirerende og givtigt. 

Vi har også deltaget på sundhedsmesse, hvor en række af vores uddannelsesmæssige medlemmer. 

Vi har deltaget i høring på Christiansborg ifm. den nye skilsmissepakke, derudover konferencer om den nye forskning inden for skilsmissefamilier.  

Vi har deltaget i konferencer om sundhed i Danmark. 

Vi har FaDP’s generalforsamling, blandt meget andet.

Vi oplever et samfund, hvor tabuet om psykisk sundhed bliver mindre og mindre. Desværre oplever vi også at der er rigtig mange der faktisk ikke aner hvad en psykoterapeut laver. Dette får fokus i 2018, hvor vi vil arbejde på at udbrede, hvad psykoterapeuter og FaDP laver.  

Inden 2018 kommer snigende ønsker jeg jer alle en hjertelig jul i værdsættelse af denne mørke tid, der kan invitere til eftertænksomhed, samvær og tilbagetrækning til vores tætte relationer.

Dette års julehilsen skal afsluttes med en stor tak til alle de, der frivilligt arbejder for os alle sammens branche. Alle dem, der uselvisk bruger deres tid og ressourcer på at bane vejen for os på klinik-gulvene. Jeg glæder mig over det privilegium, det er at arbejde sammen med jer.  

I er med til at holde os alle sammen skarpe. Tak endnu engang.


Abonnér på vores nyhedsbrev