Hvem kan blive medlem?

Optagelse af psykoterapeuter

Ansøgeren skal have en relevant psykoterapeutisk uddannelse af mindst fire års varighed. Ansøgeren skal kunne dokumentere en terapeutisk uddannelse indeholdende mindst 880 timer fordelt på uddannelsesforløbet (både under undervisningsforløbet og sideløbende) 150 timers praktisk erfaring, 150 timers egenterapi, 150 timers supervision og 430 timers teori, og at ansøgeren kan dokumentere mindst et års praktisk/klinisk erfaring som terapeut (NB. Her menes der IKKE et år EFTER endt uddannelse, men den praktiske/kliniske praktisk, der bliver udøvet ifm. uddannelsen). Psykoterapeuter der er uddannet fra institutter, som er medlem af FaDP, kan opnå medlemskab ved fremsendelse af certifikat fra skolen.

Ansøg om optagelse i FaDP – men inden skal du have læst vores vedtægter samt etiske regler.

Optagelse af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutionen skal have et relevant uddannelsesprogram af mindst fire års varighed. Uddannelsesinstitutionen skal kunne dokumentere et fireårigt terapeutisk uddannelsesforløb indeholdende mindst 880 timer fordelt på uddannelsesforløbet (både under undervisningsforløbet og sideløbende) 150 timers praktisk erfaring, 150 timers egenterapi, 150 timers supervision og 430 timers teori.

Ansøg om optagelse i FaDP – men inden skal du have læst vores vedtægter samt etiske regler.

Optagelse af studerende

Du kan blive medlem af FaDP allerede som 1. års studerende. Når du er 3. eller 4. årsstuderende, har du desuden mulighed for at deltage i udvalg og generalforsamlinger på lige fod med andre medlemmer. Du kan udfylde ansøgningskemaet her, men inden skal du have læst vores vedtægter samt etiske regler.

NB! Du skal være opmærksom på at ønsker du at fortsætte dit medlemskab, når du er færdiguddannet, så kan det godt betale sig at tjekke og sikre, at du under dit uddannelsesforløb får opfyldt FaDP’s kriterier i forhold til færdiguddannede psykoterapeuter (dem finder du ovenfor) og evt. får suppleret din uddannelse, i fald den ikke opfylder kriterierne.

Optagelseskriterier for studerende

Der er 3 forskellige kvoter, psykoterapeutstuderende kan søge optagelse hos FaDP efter:

Kvote 1 Du har en mellemlang eller videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Uddannelser kan være er psykolog, læge, lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut.

Kvote 2a Du har en videregående uddannelse, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 2B Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere uddannelsesinstitutioner. Her vurderer vi hvorvidt ansøger har tilstrækkelig erhvervsmæssige og anden uddannelsesmæssige relevante erfaringer i forhold til at starte på en Psykoterapeutisk Uddannelse. For at sikre en vis modenhed og livserfaring optager vi kun ansøgere over 25 år. Du kan udfylde ansøgningskemaet her, men inden skal du have læst vores vedtægter samt etiske regler.

Abonnér på vores nyhedsbrev