Fordele som studerende

Fordele som studerende ved medlemskab i FaDP ...

Her kan du læse mere om medlemsfordele som studerende

Fyraftensmøder

Du får mulighed for at deltage i fyraftensmøder, workshops og kurser, som arrangeres af FaDP, dets medlemmer, og eksterne udbydere.  Herved får du indsigt i det nyeste inden for psykoterapi, og du får god inspiration i dit studieforløb. Arrangementerne er enten gratis eller tilbydes med rabatter.

Erfaringer fra færdiguddannede psykoterapeuter

Det er vigtigt at vide, hvordan det opleves at være klient inden for andre psykoterapeutiske retninger end sin egen. Derfor kan du kontakte færdiguddannede og erfarne psykoterapeuter og få aftaler med dem , der  giver studierabat.

Facebook-netværk

På Facebook har vi en gruppe for vores medlemmer. Den hedder FaDP-medlem. Vi har også en åben gruppe for alle, der kunne have lyst til at følge med. Den hedder Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Det er meningen, at der hen ad vejen også skal oprettes en studiegruppe. Meningen med en sådan gruppe er, at du som studerende kan stille spørgsmål, som giver dig større selvindsigt, forståelse for andre og bedre indblik i psykoterapi generelt.
.

Etik og klager

Takket være dit medlemskab af FaDP kan du garantere dine træningsklienter, at du overholder foreningens etiske retningslinjer.

Du også har mulighed for at klage over dit studiested, hvis der er noget, du er utilfreds med. Klager fra studerende over uddannelsesstedet skal i første omgang rettes direkte til studiestedet. Hvis dette ikke giver noget resultat, kan studiestedets ledelse kontakte mæglerrådet i FaDP, som stiller en uvildig person til rådighed som mægler. Prisen for denne service er 350 kr. pr. time, der betales af den studerende.

Fællesskab, inkl. studiegrupper

Du kommer til at indgå i et spændende, fagligt fællesskab, som støtter dig som kommende, professionel psykoterapeut igennem dialog med andre studerende og færdiguddannede kolleger. Du kan selv oprette aktiviteter, der er relevante for netværksdannelse og erfaringsudveksling.

Allerede som 1. og 2.-års studerende kan du få et indblik i, hvad psykoterapeuter arbejder med igennem dit fællesskab i FaDP, som støtter dig i hele din studietid.  Som 3.- og 4.-års studerende kan du blive valgt ind i bestyrelsen og derigennem få stor indflydelse på FaDP’s arbejde. Du har også som 3.- og 4.-års studerende mulighed for at blive medlem af studieudvalget. Du er altid velkommen til at komme med ideer til de forskellige udvalg i foreningen, så du kan være med til at gøre os endnu bedre.

Lavt kontingent

Kontingentet for studerende er meget lavt: 25 kr./md. – eller 300 kr./år.

Rabatter

Vi opnår løbende særlige rabatter til vores medlemmer. Disse rabatter gælder f.eks. den kommende Psyko-bogklubben, forsikringsaftaler, kurser, workshops og egenterapi.

Meningen med Psyko-bogklubben er, at du automatisk bliver medlem, når du bliver medlem af FaDP. Her kan du ud over at købe faglitteratur til særlige rabatpriser også bytte og sælge egne bøger.

Forsikring

For blot 1.200,00 kr. årligt kan du forsikre dig, når du arbejder med eksterne klienter ifm. din uddannelse.

 

 

Abonnér på vores nyhedsbrev