Fordele som psykoterapeut

Fordele ved medlemskab i FaDP ...

Her kan du læse om dine medlemsfordele som psykoterapeut

Som medlem af FaDP deltager du i et bæredygtigt fællesskab, hvis hjerte banker for én og samme ting: Psykoterapi i al sin pragt med visioner for fremtidens psykoterapi.

Du bliver medlem af en forening, der har et engageret, aktivt og udviklende fagligt fællesskab.

Via dit medlemskab støtter du vores bestræbelser på at få en autorisations- eller registreringsordning inden for 4 år, så vores titel er beskyttet, og alle og enhver ikke længere kan kalde sig psykoterapeut trods manglende erfaring, baggrund og viden om noget af det dyrebareste i os alle – psyken.

Vi vil have vores fag anerkendt, så vi kan få tilskud fra den offentlige sygesikring, således at det bliver helt naturligt at benytte psykoterapeuter i både det offentlige og private erhvervsliv.

Jobskabelse & hjemmeside

Vi kan hjælpe dig med markedsføring og jobsøgning. Dette kommer bl.a. til at ske via kurser, foredrag m.m.

Opkvalificering & efteruddannelse

Vi arbejder kontinuerligt på at sikre opkvalificering og efteruddannelse af vores medlemmer, fordi de til enhver tid skal matche samfundets og dermed borgernes samt erhvervslivets behov for at modtage kvalificeret psykoterapi. Vi forudsætter / stiller krav til, at du som medlem, deltager i minimum 12 timers efteruddannelse og opkvalificering pr. år.

Netværk

Det kan føles ensomt at være psykoterapeut, derfor støtter, inspirerer og hjælper vi hinanden. Vi danner personlige og virtuelle netværk på tværs af psykoterapeutiske retninger. Vi ønsker at ændre opfattelsen fra, at vi er konkurrenter, til at vi er kolleger – eller populært kaldet: konkolleger.

Materiale, der kan lette dit daglige arbejde

  • Din klinik – Du kan gratis downloade skemaer, der kan lette dit daglige arbejde.
  • Vores klinik – Du kan indsende materiale, som vi alle kan have glæde af. Bare husk, at du selv skal have copyright til materialet.

Skemaer:

  • Skema til session
  • Livshjulet, Genogrammet, Livslinjen m.m.
  • Checkliste nye klinter – Intake
  • Journalmateriale – papir / elektronisk mv.

Illustrationer, oversigter, øvelser, tips m.m., som du har erfaring med, er gode i dit arbejde med klienter eller i dit arbejde som supervisor.

Journalisering

For at beskytte dig stiller Datatilsynet og det danske skattevæsen krav om journalføring, enten på papir eller elektronisk, så du til enhver tid kan dokumentere dit arbejde. Skulle du komme ud i en konfliktsituation, betyder det, at du nemt kan dokumentere klientforløbet.

Vi tager etik alvorligt!

Med vores etik sætter vi fokus på de centrale værdier i det psykoterapeutiske arbejde. Det synliggør vores værdier, som er grundlaget for, hvordan vi som psykoterapeuter arbejder med andre mennesker. I vores Etiske råd kan du også få hjælp i forhold til etiske dilemmaer.

Vi formidler vores standpunkter udadtil

Vi deltager i relevante konferencer, temamøder og arbejdsgrupper både i DK og EU for at synliggøre FaDP og aktivt påvirke politikerne m.fl.

Vi samarbejder med mange offentlige og private virksomheder, organisationer, forsikringsselskaber mv. til gavn for os alle for at udbrede kendskabet til psykoterapi, skabe jobs, få modspil, høre om deres forventninger og behov for psykoterapi.

). Du kan også stille op til bestyrelsen.

Vi deler vores egne terapeutiske erfaringer

Alle medlemmer har gennemført mange forskellige former for terapi, før, under og efter deres uddannelse. Vi deler vores erfaringer med hinanden. Derfor har vi en bred viden om dette felt, og vi formidler de positive erfaringer til omverdenen.

Faglig udvikling og sparring

Din faglige og personlige udvikling er en af forudsætningerne for, at du fortsat ’kan være den bedste udgave’ af dig selv som psykoterapeut. Vi ser udvikling som noget, der sker i et samspil mellem mennesker, hvor der er plads til at være nysgerrig og kunne have en fri og åben dialog omkring udfordringer og problemstillinger. Det forudsætter respekt for hinandens arbejdsområder, tillid og villighed til at dele og modtage fra andre og en erkendelse af, at vi alle er forskellige. For at videreudvikle dine kompetencer vil vi afholde mange forskellige typer workshops, dag- og weekendkurser.

Eksamen hos FaDP

Der er velkvalificerede psykoterapeuter, der af forskellige årsager ikke har haft mulighed for at gå til eksamen. Dette vil FaDP gerne kompensere for.

FaDP.

Mæglingsråd – du kan få hjælp til at løse det uløselige

Konfliktmæglingsindsatsen er en specialiseret indsats, der har til formål at mægle i konflikter.

Konfliktmægling er en metode, der anvendes i situationer, hvor to eller flere parter har en konflikt, de ikke føler sig i stand til at løse uden hjælp. Mæglingsrådet kan konfliktmægle mellem:

  1. Studerende – uddannelsessted
  2. Terapeut – klient
  3. Bestyrelse – foreningsmedlem
  4. Andre kombinationer af ovenstående

Du kan bruge mæglingsrådet, når personlig involvering, minimerer objektiviteten/habiliteten til at træffe den mest fornuftige løsning.

Mæglingsrådet er løsningsorienteret og kompromisskabende til alles gavn.

Egenterapi, supervision og/eller gruppeprocesser

Det er muligt at kontakte andre medlemmer og aftale terapi og/eller supervision. En naturlig del af din uddannelse har været egenterapi og supervision. I forbindelse med din undervisning er der også sket facilitering af gruppeprocesser.

På vores Facebook-side kan du kontakte andre medlemmer og aftale supervision, terapi og fælles gruppeprocesser. Du finder tillige de forskellige medlemmers kontaktoplysninger herinde under Medlemmer.

Vi forudsætter, at du som aktiv psykoterapeut med klienter enten deltager i: egenterapi, supervision eller gruppeprocesser minimum 12 timer om året.

Vi opfordrer dig til, at du får afprøvet andre terapeutiske retninger end din egen. I gruppeprocesserne forudsætter vi, at der mindst er en terapeut repræsenteret med en anden terapeutisk retning end din egen.

Medlemsoversigt – så du er nem at finde for andre medlemmer og potentielle klienter. Du finder alle medlemmer af FaDP under Medlemmer. Disse er delt ind i Psykoterapeuter, Studerende og Uddannelsesinstitutter.

Medlemslogo

), og du får tilsendt logoet pr. e-mail. Derudover er det også muligt at købe klistermærker, som du kan sætte på din klinikdør, på bilen osv.

Spørg dine kolleger til råds

Har du brug for et godt råd, svar på et spørgsmål eller en situation, som ikke kræver supervision, kan du få hjælp fra andre medlemmer. Stil f.eks. dit spørgsmål inde på Facebook – gruppen hedder FaDP-Medlem.

Publikationer, artikler og bøger

Du kan selv skrive og indsende artikler til FaDP.

Under Nyhedssiden & presseklip-arkivet – du bliver løbende holdt opdateret!

FaDP holder dig løbende orienteret med nyheder inden for psykoterapi. Presseklip-arkivet viser andre mediers nyhedsdækning, som har særlig relevans for FaDP’s medlemmer.

Du er også velkommen til at indsende klip og nyheder, der er interessante (ikke reklamer tak!).

Erhvervsforsikring

Som færdig uddannet psykoterapeut og medlem af FaDP er du automatisk en del af vores fælles erhvervsforsikring. Læs mere om forsikringen her (.pdf).

Abonnér på vores nyhedsbrev