KÆRE MEDLEMMER – RESERVER DATO… 12 marts.

Her er Invitation til ordinær generalforsamling i FaDP
i Foreningen af Danske Psykoterapeuter, tirsdag den 12 marts kl. 14-17 efterfulgt af buffet og networking fra 18-20.
Generalforsamlingen afholdes Stenstruplund Kursuscenter – Jernbanevej 2 – 5771 Stenstrup, Fyn

Forslag til dagsorden indsendes senest 14 dage før Generalforsamlingen og derefter udsendes den endelige dagsorden. 

·  Valg af dirigent og referent.
·  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
·  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
·  Behandling af forslag fra bestyrelsen.
·  Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
·  Valg af formand.
·  Valg til bestyrelsen.
·  Valg til optagelsesudvalget.
·  Valg til Etisk råd.
·  Valg af bogholder + 1 suppleant.
·  Eventuelt.

. Husk at påføre medlemsnummer.
Det er gratis at deltage, men ved afbud indenfor en uge før (6 marts) opkræves et gebyr på forudbetalt mad på 250,- kr

Endelig dagsorden og tidsplan forefindes på www.FaDP.dk d. d 6 marts 2019 og sendes ud pr mail og i FADP medlemsgruppe.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til en dag i vores fælles branches tegn.
Generalforsamlingen afholdes Stenstruplund Kursuscenter – Jernbanevej 2 – 5771 Stenstrup, Fyn

Mange hilsner fra FADP bestyrelse og udvalg.

Abonnér på vores nyhedsbrev