Psykiatrien har påbegyndt en stille revolution, eller som det beskrives af de frontløbende forskere – en psykedelisk renæssance. Efter 40 års stilstand vendes blikket atter mod det terapeutiske potentiale af psykedeliske substanser.

Det kritiske nye element er en anerkendelse af kontekstens – Setting – påvirkning af oplevelse og udfald.

Den virkelige revolution er således ikke substansernes farmakologiske effekter, som er længe kendt. Det smukke ved den psykedeliske renæssance er, at de psykiatere der leder forskningstogtet vender tilbage til tanken om at det relationelle og dybde-terapeutiske arbejde er det primære.

Udenfor universiteterne er vi endvidere vidne til et globalt fænomen i den Sydamerikanske bryg Ayahuasca,

der traditionelt anvendes shamanistisk. Dermed ikke være sagt at Ayahuasca ikke fylder i den videnskabelige litteratur, for denne er eksploderet på tværs af faggrænser inden for de sidste 10 år.

At sammenligne en enkelt Ayahuasca-session med alt fra 6 måneders til tocifrede års terapi er normalt i observations- og retrospektive undersøgelser. Og meget tyder på at det psykedeliske og transpersonelle aspekt af terapiformen kan andet og mere end andre lignende metoder. Som i andre psykedeliske terapier kan Ayahuasca-oplevelsen føre til hurtig og dyb indsigt i uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, forløsning af traumer, adgang til glemte minder eller healing af de nærmeste relationer.

Disse oplevelser kommer ikke ad sig selv, men gennem grundig forberedelse, den terapeutiske setting og det efterfølgende integrationsarbejde. Antallet af Ayahuasca-ceremonier er eksploderet i den seneste tid. Fænomenet er ikke længere isoleret til en særlig subkultur eller excentriske individer som valfarter verden rundt i jagt på ekstreme oplevelser. I takt med at stigma omkring psykiske vanskeligheder reduceres, en større patientgruppe føler sig liden hørt i psykiatrien og folk i stigende grad søger det spirituelle er Hr og Fru Danmark rettet mod Ayahuasca.

Som terapeut skal man især forholde sig til to grundlæggende spørgsmål. Hvordan man grundlæggende har det med psykedelisk terapi? Hvordan forholder man sig til folk der søger hjælp efter deres oplevelse med psykedeliske tilstande?

”Disruption” er et hyppigt anvendt buzzword i tiden og betegner teknologier der fundamentalt ændrer spillereglerne for et marked. Psykedelisk terapi kan snildt opfattes sådan for det psykiatriske, kliniskpsykologiske og psykoterapeutiske felt. Hvad enten psykedelisk terapi opsøges for personlig/spirituel udvikling eller terapeutisk formål, så kommer det.

En ting står fast, det er uhensigtsmæssigt at hjælpe folk terapeutisk med deres psykedeliske oplevelser uden selv at have solidt teoretisk og erfaringsbaseret kendskab til terapiformen. Som praktiserende terapeut er det en god ide at tage sine forbehold og forberede sig på den ene eller anden måde. 

Af Dennis Spang Vestergaard,
Psykolog ved Healing Rejser, med speciale i Ayahuasca-assisteret terapi.


Abonnér på vores nyhedsbrev